Име на персонаж: Св. Марина (3)

Каноничен тип на персонаж: Преподобен

1