Име на персонаж: Св. Мина (4)

Каноничен тип на персонаж: Мъченик

1