Име на персонаж: Св. Теодор Тирон (4)

Каноничен тип на персонаж: Мъченик

1