Св. Мина с житийни сцени

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 77.5 / 55 / 2.2

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Св. Атанас

Описание

Иконата е късен наивитет. В средата на иконата е разположена фигурата на св. Мина върху бял кон. От лявата, дясната и долната страна на централното изображение са разположени десет сцени от житието на св. Мина.

Техника: Темперна

Позлатата е нанесена върху полимент с листово злато. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Три дъски от букова дървесина, свързани помежду си със сглобка и укрепени допълнително с кошаци.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Дървената основа е силно проядена от дървояди. На места се забелязват разрушения на живописния слой.