За проекта

Проектът "Дигитални библиотеки с мултимедийно съдържание и приложения в българското културно наследство" има за цел да разработи информационното съдържание и да осъществи реализацията на дигиталната библиотека с мултимедийно съдържание - "Виртуална енциклопедия на Българската иконография". Проектът цели да постави основите на регистрацията, документацията и виртуалното представяне на практически неограничен брой български икони.

Съдържанието на библиотеката включва значителен брой образци на източно православното изкуство по българските земи от различни автори, периоди и школи. Структурата и реализацията на библиотеката позволяват гъвкав и контекстно-зависим достъп до мултимедийното съдържание. Осигурени са комплексни услуги (хетерогенни, автономни и разпределени), процеси и информационни потоци. Гъвкавост, автоматична адаптация, неограничен достъп, децентрализация, богато разнообразие от цифрови обекти и колекции, сигурност на информацията и др. са част от изискванията към библиотеката.

За съставянето на информационното и визуалното съдържание, включено в библиотеката, са използвани следните източници:

Светлин Босилков, "Арбанаси", Издателство "Свят", София, 1989

Михаил Енев, "Банско - духовно средище през вековете"

Любен Прашков, "Български икони - развитие, технология, реставрация", ДИ "Септември", София, 1985

Цанко Петров, " Икони от тревненски зографи", ДИ "Септември", София, 1978

Теофана Матакиева-Лилкова, Християнско изкуство в България, Издателска къща "Борина", София, 2001

Теофана Матакиева-Лилкова, Българската икона, Издателство "Балкан прес", София, 1994

"Енциклопедия на изобразителните изкуства в България", Издателство на БАН, София, 1980

Проектът е разработен от колектив на Институт по математика и информатика - БАН в състав ст.н.с.д-р Радослав Павлов, н.с. Любомил Драганов, н.с. Лилия Павлова-Драганова, н.с. д-р Десислава Панева–Маринова по договор ИД 8/21.07.2005 с Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационни технологии".

BIDL Игри

Панорамни снимки:

Църква „Рождество Христово“ – Арбанаси

Църква „Св. Петър и Павел“– Велико Търново

Църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ – Арбанаси

Църква „Св. Георги“ – Велико Търново

Църква “Св. 40 мъченици” и манастирски комплекс „Великата лавра” – Велико Търново

BOOK@HAND