Христови празници

Тип: Икона

Период: От началото на втората половниа на 13 век до края на 14 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 99 / 92.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Работата има паралели в изкуството от втората половина на ХІІІ и началото на ХІV век, което позволява да я причислим към художественото наследство от това време. Тази страна на двустранната литийна икона има вставена основа; фонът е златен; широка рамка обгражда изображението.

Описание

Всеки от четирите реда изобразява по три сцени. От горе, отляво надясно, следват Рождество Христово, Сретение Господне, Богоявление. На втори ред са: Преображение, образ в цял ръст на Архангел Гавриил от сцената Благовещение и празно място, на което някога е стоял образът на св. Богородица. Тя и Архангелът очертават централната сцена, която не е оцеляла. Тази сцена е била изобразена във втъкнатата част в центъра на иконата. До края на реда следва сцената Разпятие Христово с образа на св. Богородица. Третият ред отгоре надолу съдържа: Възкресение Христово, Вход Господен в Йерусалим и Слизане (Снемане) от Кръста. Най-долният ред съдържа Слизане в ада, Възнесение Господне и Успение Богородично. Цикълът събира заедно всички празнични сцени от земния живот на Иисус Христос. Вероятно централната сцена, която не е запазена, и била предвидена за Христос Пантократор, но тъй като тази иконографска тема може да бъде намерена от другата страна на иконата, може би това предположение не е вярно.

Техника: Темперна

Основа: Дърво