Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: От началото на 18 век до края на 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 99 / 92.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Тази монументална работа е прекрасен пример за изкуството от бългалския поствизантиийски период, към чийто средновековни традиции са прибавени типични за Балканите течения и творчески възможности. Двустранна литийна икона. От тази страна фонът е златен с червена рамка. Допоясно изображение в традиционнен иконографски стил.

Описание

Христос Вседържител е с кафяв хитон и тъмносин химатий; с дясната ръка благославя; с лявата държи разтворено евангелие. От двете страни на главата му, на равнището на главата, са изобразени фигури на двама ангели със синьо-бели хитони и химатии цвят охра.

Техника: Темперна

Основа: Дърво