Св. Георги

Тип: Икона

Период: От началото на 14 век до края на 14 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 124 / 84

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален археологически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Църква: Св. Георги

Бележки към идентификацията на обекта

Тази икона е произведение, свързано с познатата несебърска професионална традиция, и е отличен образец на православното изкуство от византийския и следвизантийския период.

Описание

Допоясно изображение на св. Георги анфас. Облечен е с тъмносиня риза, златна украсена ризница и червен плащ. В дясната ръка държи копие, а в лявата меч; до него се вижда синьо-сив щит със златен ръб.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иконата е вставена; фонът е златен; профилираната рамка е в червено и златно.