Св. Никола

Тип: Икона

Период: Средата на 15 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 133 / 92

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е прекрасен пример за изкуството от времето след падането на Балканите под османска власт, когато класическите традиции от високото Средновековие все още се следват. Стилът, елементите и начинът на изработка позволяват иконата да бъде приписана на Несебърската школа.

Описание

Св. Никола от Мира в Ликия е изобразен анфас и в цял ръст, седящ на престол. Обграден е от допоясни образи на Богородица и Иисус Христос в миниатюрен стил, на равнището на главата му, представящи го с протегнати напред ръце.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иконата е направена от твърдо орехово дърво с вставена основа и широко профилирана рамка в червено и златно.