Св. Никола с 12 житийни сцени

Тип: Икона

Период: От началото на 15 век до края на 15 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 133 / 98

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Декоративният подход на изрисуване и графичната линия са свидетелство за това, че изкуството от ХV-ХVІ век се насочва към примитивизма на популярната култура. Характерно е използването на големи декоративни петна. Рисунката е жива, палитрата е плътна; декоративните петна са големи. Фигурата доминира композицията; съкратените пропорции създават впечатление за тромавост; светецът заема близо две трети от площта на иконата.

Описание

В центъра на иконата е изобразен св. Никола Мирликийски в цял ръст и анфас. Светецът е облечен в охрарозов фелон. Омофорът му е бял, украсен със сини кръстове. Св. Николай благославя с дясната си ръка, а с лявата държи отворен свитък. Лицето му има черти на типологичен портрет.

Техника: Темперна

Основа: Дърво