Св. Йоан Кръстител

Тип: Икона

Период: От края на 15 век до началото на 16 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 125 / 84

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Артистичните заслуги на тази икона определено я приписват към изкуството от края на ХV век или най-вероятно към началото на ХVІ век и я свързват с икони от о-в Крит.

Описание

Йоан Кръстител е изобразен анфас и в цял ръст; с дясната ръка благославя; в лявата държи кръст и разгънат свитък. Облячен е със синя кожена дреха и с кафяв химатий. Разперените криле са оцветени в червено и кафяво; перата са изработени в подробности. Долу вляво е изобразено дърво, подобно на чадър, а отдясно — главата му на блюдо.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата е в рамка със златни и червени сегменти; златният компонет е продължение на фона, който обхваща цялата горна половина на иконата. Сивобели назъбени скали бележат пространството в долната й половина.