Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон

Тип: Икона

Период: От началото на 16 век до края на 16 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 122 / 84,5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Стилът напомня за добре известните стенописни ансамбли от ХVІ век (църквата в Курило) и от началото на ХVІІ век (манастирът Алино). Иконата има много общи черти с тази на св. Йоан Кръстител в Историческия музей в Кърджали, както и с иконата на старозаветната Троица от 1598 г. на иконографа Недялко от Ловеч, днес в експозицията на Националния исторически музей. Ето защо иконата може да бъде датирана към края на ХVІ век или началото на ХVІІ, когато в иконописната техника започва да се използва пластична декорация, която впоследствие става водеща. Рамката е с червени и златни сегменти. Последните са продължение на фона, който в долната си част е зеленикавокафяв.

Описание

Двамата светци-воини са изобразени анфас и в цял ръст. Ореолите им са пластично моделирани с небесни дъги и имитация на многоцветни скъпоценни камъни. В центъра над главите им има допоясно изображение на Христос анфас в миниатюрен стил, с кръгъл ореол, с оранжев хитон и златнобежов химатий.

Техника: Темперна

Основа: Дърво