Св. Атанасий, св. Димитър и Богородица с Младенеца

Тип: Икона

Период: От началото на 17 век до края на 18 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 100 / 95

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е типичен образец на изкуството от XVII-XVIII в., свързано с големите манастири и носещо чертите на средновековно величие, пречупени през търсенето на декоративна техника и линеен подход, характерни за вековете на османското иго.

Описание

Нестандартна икона, изобразяваща трима светци анфас и в цял ръст.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иконата е с вставена основа.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Сегментираната рамка е в синьо. Фонът е златен в горните две трети от пространството и зелен в основата.