Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон

Тип: Икона

Период: 1603 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 136 / 77,5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Начинът, по който са изрисувани щитовете, е особено характерен. Този начин следва модела на известната икона на св. Архангел Михаил от Атина (1640 г. в праклиса на Военната Академия) на иконографа Георгиос Скордилис, както и този на иконата на св. Георги от началото на ХVІІ век в манастира "Св. Екатерина" на Синай.

Описание

Двамата светци са изобразени анфас и в цял ръст. Образите отговарят на иконографската формула; светците са с характерни черти на лицата.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иконата има сегментирана рамка, вставена основа и златен фон.