Св. Йоан Кръстител

Тип: Икона

Период: Началото на 17 век

Автор: неизвестен

Школа: Итало-критска школа

Размери (см): 117 / 77

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Св. Йоан Предтеча и Кръстител Господен е изобразен в цял ръст и в 3/4 лице. Ъгълът на изображението, странно поставеният крак и цялото внушение на фигурата предполагат напрежение, което е засилено от изпъкналата графична разработка. Светецът има универсални типологични черти. Той е облечен в синя кожена одежда и масленозелен плащ. Държи кръст в дясната си ръка и отворен свитък с библейски текст - в лявата. В долната част на сцената е блюдото с главата на Господния Предтеча. Отдясно на Кръста е изобразено дърво. Над дървото в светлосин ореол е изобразен благославящият Христос, обърнат към св. Йоан Предтеча.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иконата има вставена основа и широкосегментирана рамка в червено. Фонът е златен; долната половина е светлозелена с червеникавокафяв пейзаж.