Св. Георги с 14 житийни сцени

Тип: Икона

Период: 1610 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 118 / 79

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Стилът на живописта е сроден на критските икони, повлияни от италианското Възраждане.

Описание

В центъра на иконата е изобразен св. Георги в цял ръст. Имената на ктиторите и годината на изрисуване на иконата са дискретно изписани в долната й част. В горната част на иконата фонът е златен, а в долната половина са изобразени назъбени скали. В горната част е изобразен Христос, Който благославя светеца.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иконата е с вставена основа.