Св. Йоан Кръстител

Тип: Икона

Период: От началото на 17 век до края на 17 век

Автор: неизвестен

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е свидетелство за високия професионализъм в изкуството от XVII в., достигнат в големите манастири в Южна България. Стилът наподобява някои пловдивски икони от същия период, напр. "Богородица със св. Атанасий" от Атон и "Св. Георги" и други икони от Несебър.

Описание

Изображението следва традиционната иконографска формула за този персонаж. Йоан Кръстител е изобразен анфас и до кръста. С едната ръка благославя; с другата държи кръст и разтворен свитък с библейски текст и поддържа блюдото, където е главата му. Разкошните крила са синьо-кафяви, с графично подчертани пера. Облечен е с тъмносиня кожа и кафяв плащ.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иконата е с вставена основа. Широкосегментирана рамка в златно и червено. Фонът е златен.