Преображение Господне

Тип: Икона

Период: От началото на 18 век до края на 18 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 87.5 / 66.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Стиловите черти на тази икона позволяват тя да бъде отнесена към изкуството от началото на XVIII в. в югоизточна България и района на Странджа. Иконата има профилирана рамка в кафяво и черно. Фонът е млечносин в горната част и с кафеникави назъбени скали в долната.

Описание

Сцената изобразява един от Господските празници и следва традиционната иконография на този новозаветен сюжет. Върху три скални върха са разположени следните фигури: в центъра в островърха мандорла е изобразен Иисус Христос в цял ръст и анфас, облечен в бяло; от двете му страни са разположени Моисей в тъмночервен хитон, светъл химатион и Евангелие в едната му ръка, и пророк Илия в светъл хитон и тъмносин химатион - и двамата в 3/4 фас. Моисей и Илия са сред облаци, които свързват върховете. Техните изпънати ръце посочват Спасителя. Фигурите на апостолите Петър, Йоан и Яков са изобразени ниско на преден план, изпъкващи на фона на скалите.

Техника: Темперна

Основа: Дърво