Св. Никола

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 96.5 / 69 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Св. Никола

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Св. Никола

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска