Св. Неделя

Тип: Икона

Период: От началото на 18 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 16

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Допоясно изображение на св. Неделя анафас на вътрешната седефена повърхност на мида в центъра на природно оформен медальон. Св. Неделя е облечена в син хитон със златен колан и гръдна украса, и червен плащ със златно поръбване. В едната от ръцете си тя държи клонка с кръст, а в другата - затворено Евангелие. Върху главата й има корона. Образът следва иконографската традиция. Това е изображение на млада и красива жена. Изображението е монолитно в съвършено организирана цветова гама. На естествено сребристия фон силуетът изпъква в тъмни, ярки и наситени тонове.

Техника: Темперна

Основа: Раковина