Новозаветна Троица

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 45 / 29

Местонахождение

Държава: България

Частна колекция: Частна колекция

Място на създаване

Държава: България

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е в рамка, оцветена в златно и черно.

Описание

Иконата представя Бог-Отец, Бог-Син и Светия Дух. Бог-Отец и Иисус Христос са с хитони и химатии; фигурите са анфас и седят на облаци. Иисус Христос държи кръст, а Отецът — жезъл; под ръката му има глобус.

Техника: Темперна

Основа: Дърво