Св. Димитър

Тип: Икона

Период: 1859 г.

Автор: неизвестен

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 92 / 56

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е в рамка, оцветена в златно и черно.

Описание

Св. Димитър на кон, облечен в зелена риза, златни доспехи и разгъната розова хламида, пробожда Антихриста със своето копие. Последният е изобразен на преден план как пада пронизан. Могат да бъдат видяни счупено копие и падаща ръка с щит. Конят е изправен на задните си крака. Седлото и стремето са богато украсени. Пейзажът има много равнини с планина в далечината, зад която розовеещо небе имитира залез.

Техника: Темперна

Основа: Дърво