Църковни двери

Тип: Пластичен обект: Църковни двери

Период: От началото на 13 век до края на 13 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 175 / 88

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Този паметник е класически пример на балканско православно изкуство. Дверите от охридската църква имат изключително изящна дърворезба и могат да бъдат сравнявани най-вече с раклата от Терацина, a work of Romanesque Period Western art with characteristic teratological style and decoration of the plates which were made for their own sake and mounted additionally to the door frame. The relief is reminiscent of the Coptic Antiquity and the substance recalls the metal-working of bronze doors from Italy and medieval Europe and even the famous Suzdal relief. Centaurs, lions and griffins exhibit the characteristics of Romanesque art and teratological style and the manner of the composition leads to the culture of Syria and Asia Minor.

Описание

При затворено състояние вратата разкрива четири високи хоризонтални фриза с по четири фигури всеки, всяка от които разположена в четириъгълен медальон. Профилираните рамки са допълнително прикачени. Два други малки реда с релефи лежат межу втория и третия фриз и между третия и четвъртия. Върху тези редове са изобразени орел, птици, зверове, които хващат плячка в челюстите си, ехидна и малки човешки фигури. Двете големи удължени полета съдържат четири реда с ездачи, разположени двама по двама. Отгоре надолу това са: св. Георги и св. Димитър; св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат; Меркурий и Прокопий. Последната секция е запазена за кентавър и конник с копие, който стъпква дракон. Всички коне са застанали на задните си крака. Едно дърво до кентавъра е избразено според всички правила на перспективата; под него е поставена женска фигура. Друго от големите правоъгълни полета изобразява летяща птица с клонка в човката, седяща маймуна, куче, лаещо по някакво животно, скачаща бялка и отровни змии с преплетени тела.

Техника: Резба

Основа: Дърво