Царски двери

Тип: Пластичен обект: Царски двери

Период: 1561 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 141 / 90

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Царските двери представляват обикновена червено-златна профилирана рамка с лилия в горната част. Благовещението е на златен фон в плоскостта на двете крила.

Описание

Сцената се придържа към една от традиционните иконографски формули, установени във Византия през ХІ век. На преден план е изобразена св. Богородица, седяща на синя възглавница дърху златен стол. Тя е облечена в син хитон и кафяв омофор. В едната си ръка държи вретено, а с другата сочи към Светия Дух. Скромен надпис под нея изброява ктиторите и годината на изработка. На другото крило на вратата е изобразен Архангел Гавриил в цял ръст. Той гледа към св. Богородица. Облечен е в син хитон, химатион в охра и тъмносин плащ със закачливи връвчици. Разтворените му криле са кафяви. Вътрешната им част е червена. Перата са калиграфски изрисувани. Единият крак е издаден напред, което прави фигурата жива и динамична. Зад двете фигури е изобразена традиционна архитектура. Покривите са на три нива, оцветени в синьо и червено. Напред архитектурната форма завършва със стъпала и високи древни колони с детайлирани основи и капители. От заден план се показват малки допоясни изображения от Стария Завет на царете Соломон и Давид (с корони на главите и отворени свитъци в ръцете).

Техника: Темперна

Основа: Дърво