Пророк Елисей

Тип: Икона

Период: От 1638 г. до 1681 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 66.5 / 53.5 / 2.6

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Рождество Христово

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска