Цитра от върха на иконостасен кръст с образа на св. Богородица

Тип: Пластичен обект: Цитра

Период: От началото на 17 век до края на 17 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 31 / 24

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Върхът на иконостасния кръст събира кръста и Разпятитието в средата. Отляво и отдясно има две венчилки, изобразяващи св. ап. Йоан и Дева Мария, които ридаят над Христовото разпятие. Христос увенчава иконостаса и е символ на жертвата направена за спасението на човешкия род. Тази работа илюстрира тенденциите в примитивното провинциално изкуство, сродно с народното изкуство, където изображенията на човешки и геометрични фигури са в пълна хармония.

Описание

Цитрата изобразява Дева Мария заедно с Мария Магдалена, която участва в тази сцена, но не е обичаен герой в Разпятието на върха на иконостасния кръст. Сводът на цитрата е оформен от три пластични кръста, които образуват триъгълник с лилии между тях. Резбованите графични флорални мотиви са позлатени. Фонът под тях е тъмносин. Въжевидно резбовани колони поддържат яремообразната арка под тази пластична украса. Свободните пространства, извън изображението, са заети от пъстра линейна украса на син фон. Оплакващите Христос Дева Мария и Мария Магдалина са изобразени в цял ръст сред тази сложна украса. Фигурите им са разположени в централното пространство на жълт фон в долната част и на тъмносин - в горната. Дева Мария е облечена в син хитон и оранжев омофор. Мария Магдалина е облечена в тъмносин хитон и винен омофор.

Техника: Резба

Темперна техника

Основа: Дърво