Част от царски двери с изображение на Богородица, св. Харалампи и св. Йоан Богослов

Тип: Пластичен обект: Царски двери

Период: От началото на 17 век до края на 17 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 99 / 29

Местонахождение

Държава: България

Частна колекция: Частна колекция

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Украсата, строгата, твърда и проста организация на рисунъка и резбата, свързващата конструкция и интелигентното съпоставяне на златно и сурово с сиво съмносиньо и червени цветове, както и чистият силует, приписват тази работа към изкуството от началото на ХVІІ век. Родството с цитираните примери от югоизточна България позволяват да припишем тази икона към изкуството от същия регион.

Описание

Изображението е пластично моделирано с дълбока резба на няколко плана. Фигурите на горните два реда са в цял ръст и анфас, със скъсени пропорции и големи глави, с пъзлата на върха. Фигурата в основата има същия размер, но светецът е изрисуван само до кръста. Четириъгълната част от този отдел на царските двери е оградена от широка сегментирана рамка, която представлява позлатен, силно профилиран извит филиз с палмети на червен фон. Рамката разделя плоскостта на три дяла, в които са изрисувани Дева Мария, св. Харалампий и св. Йоан Богослов. Трите полета са украсени с резбовани колони с капители с флорални мотиви и двукрили източни арки над тях. Над колоните са моделирани капители с палми в зелено. Фигурите са на син фон.

Техника: Резба

Темперна техника

Основа: Дърво