Царски двери

Тип: Пластичен обект: Царски двери

Период: От началото на 17 век до края на 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 130 / 78

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Царските двери са централни за православния иконостас. Те символизират делението между небесния и земния свят. Единствено свещенникът има право да минава през тях. Зад дверите има завеса, която разделя олтара, в който се извършва светата литургия, и наоса, където са богомолците. Опростената селска пластична украса на дверите, рисунъкът, който включва големи декоративни петна и тежки пропорции на фигурите, показват, че са дело на майстор Урош, въпреки че липсва автограф. Вероятно Урош идва от Етрополе, където по онова време има сръбски квартал и това име е често срещано. Възможно е да е изучавал икинография в родния си град, защото по онова време Етрополският манастир ими иконографска школа голям творчески потенциал. Стилистиката на майстор Урош издава родство с някои икони от по-примитивното течение на епохата.

Описание

Първият горен ред на царските двери, представен тук, изобразява царете Давид и Соломон; вторият ред е отделен за Благовещението; последният ред е зает от изображения в цял ръст на св. Василий Велики, св. Григорий Богослов, св. Йоан Златоуст и св. Николай. Фонът в двата края е син и оранжев. Средната част, заета от Благовещението, е със син фон и вероятно с позлатена структура. Дверите са изцяло изпълнени с проста дърворезба. Арката над тях представлява дантела от флорални геометрични мотиви, която е позлатена, а фонът отдолу е син и оранжевочервен. Дева Мария и архангелът от Благовещението, Гавриил, са изобразени в малки медалиони.

Техника: Темперна

Резба

Основа: Дърво