Църковен брокат - покровец с Причастието

Тип: Пластичен обект: Църковен брокат

Период: Началото на 14 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 42 / 56

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Материята, техниката и стилът показват, че покровът е от времето на този на Андроник Палеолог от Бачковския Манастир, намиращ се понастоящем в Църковноисторическия и археологически музей, и от това на покрова от манастира в Путна, днешна Румъния, а именно - ХІV век.

Описание

Образът на Христос доминира над цялата композиция. Дори седнал той е по-голям от апостолите, които стоят пред него. От лявата страна, на нивото на свода, могат да бъдат прочетени осем реда текст. Навсякъде фигурите са избродирани с няколко цвята. Синята багра на купола изпъква на златния фон. Богатата украса по ръбовете, строгата композиция, в която съвършените очертания на отделните компоненти се открояват, създават усещане за разкош и великолепие. За да бъде подсилено усещането за величие, един до друг са поставени и противопоставени златният, виненочервеният и тъмносиният цветове. Изображението е изпълнено със златна бродерия на пурпурна коприна със синя памучна подплата. Четриъгълният покровец е поръбен с широка ивица от златна бродерия на флорални орнаменти от серпентини и палмети. От дясната страна е изобразен Христос в 3/4 фас, седнал под богато украсен свод с изящни колони, а пред Него стоят апостолите. На преден план сводовата колона е украсена със сърцевидни изящни орнаменти. Престолът пред Христос е украсен с кръстове, вписани в кръгли медальони.

Техника: Златна бродерия

Основа: Текстил

Коприна, ленена подплата