Църковен релеф със св. Климент, св. Пантелеймон и библейски сцени

Тип: Пластичен обект: Евангелие

Период: От началото на 14 век до края на 14 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 33.5 / 23 / 9

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: Македония

Град: Охрид

Църква: Св. Климент

Бележки към идентификацията на обекта

Ангелските композиции от ХІV век са строги, ясни и изпълнени с лекота от някой виртуоз. Майсторите работят ръчно с длета и макари върху сребърни листове. Композицията разкрива художествената традиция на Второто българско царство. Тази традиция е запазена в някои български центрове през ХV и ХVІ век, чак до Възраждането. Разпятието от този релеф илюстрира сродството между известния релеф на майстор Матей от ХV век и Разпятието на фреската от Боянската църква (1259 г.). Публикуваният тук релеф онагледява тенденциите в официалното златарско изкуство, предназначено за двора и висшия клир. Текст в централната композиция обяснява, че Николай (?) е направил релефа на евангелието през XIV век. Вложените по-късно плаки, в т.ч. Св. Панталеймон и Св. Климент, се различават много от тези от XIV в. по техника и емайл.

Описание

Тази сцена е съкратена иконографска версия. Дева Мария и св. Йоан Богаслов са до Кръста. Разпънатият човек има изящна извивка. Дева Мария и ученикът са издължени, моделирани с точност и силно въздействие. Горната част на рамката изобразява Благовещението. Следват четриъгълни сегменти с изящна резбована украса от пресичащи се кръгове. Евангелистите Марко и Лука са разположени симетрично около Разпятието. По-късните плочки, изобразяващи св. Панталеймон и св. Кирил са добавени със следи от черен и червен имайл върху тях. Рождество Христово датира от същото време. По-надолу са разположени отново евангелистите Лука и Матей, от ХІV век, отново на декоративен фон със застъпващи се кръгове. На най-долния ред фриз от рамката, в двата ъгъла има изображения, отново от ХІV век, на Богоявлението и на Възкресението на Лазар.

Техника: Релеф

Следи от черен и червен емайл.

Основа: Метал

Сребро с позлата.