Релеф от Черепишкото евангелие

Тип: Пластичен обект: Евангелие

Период: 1616 г.

Автор: майстор Никола и Пала от Чипровци

Школа: Чипровска школа

Размери (см): 31 / 20

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

С търпение и умение е моделирана цяла галерия индивидуализирани персонажи. Общото им е, че главите им са с размер от 12 до 15 мм. Името на всеки е написано над него. Този изключително труден момент илюстрира вниманието и способностите на майстора, изработил релефа.

Описание

Централните композиции - Разпятието и Възкресението - представляват нисък релеф на плоча с флорални мотиви и липса на перспектива. Сцените Благовещение и Въздвижение на Честния Кръст са разположени една под друга на задната корица. Композициите включват групи от фигури, следващи модела на традиционната иконография, както и архитектура и всекидневни сцени в подходяща среда. Художественият хоризонт е много над фигурите, които са разположени една под друга в сцените. Човешките фигури са високи колкото къщите, а цветята са големи колкото главите им.

Техника: Релеф

Основа: Метал

Сребро с позлата.