Св. Богородица Пътеводителка

Тип: Икона

Период: Началото на 17 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Успение Богородично

Друго местонахождение: От външното преддверие на църквата

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Успение Богородично

Друго място на създаване: От външното преддверие на църквата

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска