Евангелски релеф

Тип: Пластичен обект: Евангелие

Период: 1832 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 11 / 7.5 / 2.2

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Българското златарство поддържа връзки със съседните балкански земи. Ателиетата в южните и югозападните територии са обект на художествени влияния от Италия и Дубровник. Тези отношения обясняват голямото въздействие на барока върху художествените творби. Европейските художествени влияния вървят ръка за ръка с желанието да бъдат съживени и продължени традициите от славното средновековно минало на България. Така се създава новият стил на Възраждането. Евангелието е пример за такава техника.

Описание

Релефът включва стандартните сцени Разпятие и Възкресение.

Техника: Релеф

Релефна отливка

Основа: Метал

Сребро със злато на върха, тъмночервена обшивка

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Евангелието има цяла щампована страница.