Св. Димитър

Тип: Икона

Период: 1617 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Описание

Св. Димитър, възседнал кон, облечен в зелена риза, златни доспехи и с неразперен плащ, пробожда Антихриста с копието си. Последният е изобразен на преден план в момента, в който пада пронизан. Конят е изправен на задните си крака.

Техника: Темперна

Основа: Дърво