Влизане в Йерусалим

Тип: Икона

Период: Средата на 16 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Описание

Традиционно иконографско решение по тази тема. В центъра на изобразителното поле е Христос, който язди осле. Зад Него, от лявата Му страна, са Неговите ученици, изобразени според принципите на изокефалията. Отдясно, при градските порти, са важни свещенослужители и други представители на посрещачите. В центъра на иконата е изрисувано смокиново дърво, на което високо е седнал ниският Закхей, режещ клонки за посрещачите. Деца постилат дрехите си по пътя пред Иисус.

Техника: Темперна

Основа: Дърво