Св. Богородица Всевъзпявана

Тип: Икона

Период: Началото на 17 век

Автор: неизвестен

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Описание

Традиционно иконографско решение по темата. Св. Богородица и Младенецът заемат две трети от повърхността на иконата. В двата долни края има допоясни изображения на два ангела. Фонът е златен.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистна дървесина.