Дейсис

Тип: Икона

Период: Края на 16 век

Автор: неизвестен

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Описание

В центъра на композицията е Христос, който седи на трон и държи отворена книга. Отляво и отдясно на Него са изобразени фигурите на св. Богородица и св. Йоан Кръстител. Иконата е оградена с рамка.

Техника: Темперна

Яйчна темпера. Живописният слой е лек, равномерно поставен и богато оцветен. Цветовата гама е наситена и ярка. Позлатата е от полирано листово злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дъски - дъб.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

На места липсват парчета от грунда.