Св. Георги на трон

Тип: Икона

Период: Началото на 16 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Пловдив

Град: Пловдив

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е образец на художественото майсторство на зограф близък до иконописците от Пловдив. Тя е съвършен пример за Источно-православното ходижествено наследство.

Описание

Св. Георги е изобразен до кръста, анфас. Облечен е в тъмносиня риза, златни доспехи и червено наметало. Той държи копие в дясната си ръка и меч в лявата; зад него може да бъде видян щит.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Основата на иконата е от 2 дъски - дъб.