Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Друго място на създаване: Регион

Описание

Традиционно иконографско решение по темата. Допоясно изображение на Христос. С дясната ръка благославя, а в лявата държи отворена книга. Облечен е в черен хитон и тъмносиньо наметало на раменете. Фигурата Му е нарисувана на син фон. От двете страни на ореола му има два медальона с инициалите на Иисус Христос.

Техника: Темперна

Основа: Дърво