Св. Георги и св. Димитър

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Място на създаване

Държава: България

Област: Пловдив

Град: Перущица