Дейсис

Тип: Икона

Период: 1726 г.

Автор: даскал Стойо и даскал Недьо

Размери (см): 94.5 / 64.5 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Св. Атанас

Бележки към идентификацията на обекта

В изграждането и моделировката се появява тенденция към едно ново, по-различно от досегашните традиционни виждания, което ще сложи началото на „илюзионизма” в иконописта през следващите десетилетия.

Описание

В центъра на иконата е изобразена едра фигура на Христос и две малки полуфигури на Богородица и св. Йоан Кръстител. Просто профилираната рамка е украсена с рисуван орнамент вместо с резбена декорация.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Две липови дъски, скрепени с кошаци.