Св. Богородица Пътеводителка с пророци

Тип: Икона

Период: 1566 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 130 / 99

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален археологически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Описание

Богородица е представена по традиционния начин. Главата й е леко наклонена към Младенеца, Когото държи с лявата си ръка. Дясната й ръка, свита в лакъта и с отворена длан, изнесена пред гърдите, сочи към Него. Св. Богородица е изобразена до кръста. Христос е нарисуван в седнало положение. В лявата си ръка държи кълбо (символ на власт), а с дясната си ръка, свита в лакътя, благославя. Около св. Богородица са изрисувани девет фигури.

Техника: Темперна

Позлатата е от полирано листово злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от 4 дъбови дъски.