Уброс

Тип: Икона

Период: Първата половина на 19 век

Автор: Захари Зограф

Захарий Христович Зограф е роден е в Самоков и е син на Христо Димитров. След това той учи при своя брат Димитър Зограф, с когото по-късно работи заедно. Той е един от българските художици с най-голямо творчество. Захари Зограф е един от малкото художници, които внасят и битови елементи в своите стенописи. Най-известните му икони са тези в черквата „Св. Константин и Елена“ в Пловдив, черквата „Св. Богородица“ в Копривщица. Сред известните му творби са също и иконите от Плаковския манастир, Долнобешовишкия манастир и други. Захари Зограф работи и по много стенописи. Най-известните му стенописи са в Бачковския манастир (параклиса и черквата „Св. Никола“), черквата на Рилския манастир, Троянския и Преобреженския манастир. През периода 1851 - 1852 г. Захари Зограф живее и работи в Атон. В този период той създава стенописите в манастира „Лаврата на Св. Атанасий“. Захари Зограф е автор на иконите в Зографския манастир в Карея. През 1850 г. той създава три стенописни автопортрета в Бачковския, Троянския и Преображенския манастири. В по късните си години той рисува няколко ктиторски портрета. След като умира, той оставя след себе си голям брой скици, които не са превърнати в истински произведения.

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 79 / 50

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Бележки към идентификацията на обекта

Вероятен автор Захари Зограф.

Описание

Традиционна композиция по темата. Архангел държи неразгънатата кърпа на Вероника, върху която е отпечатано лицето на Иисус Христос. Изпълнението и оцветяването на картината говорят за ръката на много добър иконограф. Иконата има сложно профилирана рамка. Тя завършва в горния край с дървен многоцветен филигран от розетки и листа. Финното моделиране на лицето на Христос, отпечатано върху плат, декориран с флорална шарка, типичното лице с малко устни, големи очи с бадемова форма и характерна брада са все характеристики на стила на Захари Зограф. Цветовете са топли, пастелни, комбинирани с тъмночервен цвят. Контурите следват цветовете старателно, рисунъкът е фин.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Рамката на иконата е точно копие на тази на иконата на Захари Зограф "Архиепископ Христос на трон, св. Иван Рилски и св. Теодосий".