Въздвижение на честния кръст

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: Димитър Сирлещов и Костадин Марунчев

Димитър Сирлещов – роден в Банско през 1838г. Учи иконопис при Симеон Молеров. По-късно започва да учи при Михалко Голев и се занимава с строителство и резбарство. Между 1890 и 1898 изобрафисва стенописите в бобошевската църква „Св. Богородица” като рисува и част от иконите й. Заедно със своя ученик и помощник Костадин Попов изписва и друга бобошевска църква „Св. Илия”. Рисува и църквите в кюстендилските села Драгодан, Бураново, Църквище и с. Палатово. Рисува много декоративни стенописи в частни домове. Въпреки дългогодишната си зографска дейност не успява да достигне изкуството на учителите си. Липсата на изявено чувство на колорит личи навсякъде в неговите творби. В своите рисунки се ползва от една Ермемия, която сам преписва на български език. Умира в Банско през 1913г. Костадин (Коце) Марунчев – роден в Банско през 1866г. Първоначално учи при Димитър Сирлещов, Михалко Голев и Симеон Молеров. Не е работил самостоятелно, предимно като помощник на някои от големите бански майстори. В последните години от живота си се отказва от живописта и започва да се занимава със съндъкаджийство като рисува декоративните украси и се ползва с голямо уважение сред местните жители. Украсите ми са изключително свежи и колоритни. Умира в Банско през 1932г.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 48 / 37 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Описание

На фона на градска архитектура са изобразени две групи: отляво - на преден план св. Елена, зад нея богомолки и над тях фигури на войници, отдясно – на преден план светец, зад него богомолци и фигури, която кади с кадилница, в средата е изобразен йеросалимският патриарх св. Макарий.

Техника: Смесена

Подложките са темперни, изсветляванията и бликовете са с полумаслен свързвател. Ограждащата иконата рамка е с листово злато. Живописният слой е положен плътно и равномерно, но присъстват наивни детайли в облеклото и карнацията на образите. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата е от иглолистна дървесина с два ковани кошака, добре запазена и леко извита. Гипсов грунд, нанесен неколкократно и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Върху липсващи участъци от живописта има нанесена маслена боя, силно потъмняла и пада.