Св. Тройца (Коронясването на Св. Богородица)

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 44 / 33 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Разлог

Църква: Св. Великомъченик Георги

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Разлог

Църква: Св. Великомъченик Георги

Бележки към идентификацията на обекта

Тома Вишанов-Молера (?)

Описание

Света Богородица е коленичила пред Светата Тройца. Бог Отец и Бог Син полагат корона върху главата й. В горното свободно пространство на иконата са изобразени серафимчета с детски глави и крила.

Техника: Смесена

Лакът е положен тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата е от иглолистна дървесина

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има следи от надживописвания в долния край на иконата (на фона и облаците).