Рождество Христово

Тип: Икона

Период: От 1681 г. до 1705 г.

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Рождество Христово

Друго местонахождение: От иконостаса

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Рождество Христово

Друго място на създаване: От иконостаса

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска