Възкресение Христово

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 31.5 / 23 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традционно иконографско реяение на темата, разработено в две нива. В долната част на изобразителното поле е отворения гроб. Около него са изобразени войниците в различни и много изразителни пози. Двама от тях гледат с удивление чудото, а третия - спи. Иконографът ги е изрисувал в традиционни за това време доспехи. В горната част на иконата е Христос в сиянието н облаци, с бяла препаска и вееща се червена мантия на раменете. В лявата му ръка държи знаме с бродиран кръст, а с дясната благославя. Маниерът на рисуване и окраските издават четката на основателя на Банската иконописна школа.

Техника: Смесена

С велатури върху доспехите на войниците. Лаковото покритие е нанесено тънко и неравномерно. Позлатата върху ореола е изпълнена с листово злато.

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистна дървесина с два вставени кошака. Грундът е гипсов и е нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има разрушения по светлосиньо-зеленикавия фон на иконата, по огравдащата рамка и по доспехите на войниците. Има следи от ретуши по лицата на войниците и по ореола на Христос.