Кръщение Христово

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 45.5 / 34 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осеново

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Традиционно решение по темата. Христос заема централната част в композицията. Краката му са потопени в река Йордан. Отляво, на скалата, е Свети Йоан Кръстител, който кръщава Христос с обичайния жест, отдясно са разположени група ангели. Фонът е син, изсветляващ към хоризонта. Над Христос, сред облаци е изобразен Бог - Отец. Долу в ляво има малка фигура, която придържа мида. Така в иконографията е възприето да бъде изобразявана река Йордан.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено неравномерно.

Основа: Дърво

Основата е от две дъбови дъски с два вставени кошака от същия материал. Дъските са отделени на разстояние от около 2 - 3мм една от друга в резултат на тяхното изсъхване. Грундът е гипсов, нанесен тънко и варира в границите от 0.2 – 0.5мм. Грундът е положен без платно направо върху основата.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена. Лаковото покритие е нанесено неравномерно, в следствие на което и замърсяването е неравномерно. Наблюдава се потъмняване по цялата повърхност на живописта. В долната част на иконата грундът и жувописния слой липсва. Те също липсват на местата на свързване на двете дъски, по цялата дължина на ограждащата рамка, в левъя ъгъл на иконата, по брадата на Св. Йоан Кръстител, по ореолите и по фигурата на Христос.