Света Богородица на трон със светци

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: Димитър Зограф от Созопол

Димитър Зограф от Созопол работи в първата половина на XIX в. От него е иконата „Св. Троица” от едноименната църква в Мичурин, където личат типичните за странджанци отношения към детайла и обстоятелственост. Традиционната иконография на „Троицата” е много усложнена с подробности допълнителни елементи, а освен това в долната част на иконата има три пищни медальона (отново силно влияние от европейския барок на XVIII в.). В единен фриз умело са организирани „Св. Георги и Димитър” на коне и между тях „Св. Константин и Елена”. Димитър Зограф отделя подчертано внимание на многоплановия пейзаж, както личи в иконата му „Йоан Кръстител” от 1859 г. в църквата „Св. Зосим Созополски” и тази на „Св. Трифон” от 1857 г. от храма „Св. Георги”.

Школа: Странджанска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Света Богородица е изобразена седяща на трон с младенеца, който благославя с дясната си ръка.

Техника: Смесена

Използвана е техниката пробастър при прописване на позлатата.

Основа: Дърво

Грундът е гипсов, положен тънко.