Св. Никола

Тип: Икона

Период: 1839 г.

Автор: Димитър Зограф от Созопол

Димитър Зограф от Созопол работи в първата половина на XIX в. От него е иконата „Св. Троица” от едноименната църква в Мичурин, където личат типичните за странджанци отношения към детайла и обстоятелственост. Традиционната иконография на „Троицата” е много усложнена с подробности допълнителни елементи, а освен това в долната част на иконата има три пищни медальона (отново силно влияние от европейския барок на XVIII в.). В единен фриз умело са организирани „Св. Георги и Димитър” на коне и между тях „Св. Константин и Елена”. Димитър Зограф отделя подчертано внимание на многоплановия пейзаж, както личи в иконата му „Йоан Кръстител” от 1859 г. в църквата „Св. Зосим Созополски” и тази на „Св. Трифон” от 1857 г. от храма „Св. Георги”.

Школа: Странджанска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Свети Никола е изобразен допоясно на светлосин фон в архиерейско облекло, без митра на главата. В лявата си ръка държи книга, а с дясната благославя. От двете страни на ореола има медальони, изобразяващи Света Богородица и Йоан Кръстител.

Техника: Смесена

С велатури и пробастър по дрехите. Използван е методът „мокро в мокро” при карнацията на телесните части. Лакът е положен тънко и равномерно. Позлата на ореала и рамката е с листово злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

На места по иконата се наблюдават разрушения на живописния слой.